താങ്ങാനാവുന്ന വിലയില്‍ ഒരു ഹാര്‍ലി ഡേവിസണ്‍

കെ ടി എം ബൈക്കുകള്‍ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തി 338 സിസി കരുത്തില്‍ പ്രത്യക ഹാര്‍ലി ഡേവിസണ്‍ വരുന്നു

Video Top Stories