സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; ആസ്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്

സമ്പദ്ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് അംഗം പ്രൊഫ. കെ എന്‍ ഹരിലാല്‍ സംസാരിക്കുന്നു.
 

Video Top Stories