ഇന്ത്യയിൽ ഗുരുതരമായ പട്ടിണി; പാകിസ്ഥാനും മ്യാന്മറും ഇന്ത്യയേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ

ആഗോള വിശപ്പ് സൂചികയിൽ മോശം പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. 

Video Top Stories