ദിനംപ്രതിയുള്ള രോഗികളുടെ വർധനവിൽ കേരളവും പശ്ചിമ ബംഗാളും മുന്നിൽ

കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം കവിയുന്നു. എന്നിട്ടും സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടെന്ന് ഐസിഎംആർ സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എന്തുകൊണ്ട്?

Video Top Stories