നയൻതാരക്കും അർജുൻ കപൂറിനുമെല്ലാം ഫേസ് ആപ്പിൽ പണി കിട്ടിയോ?

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫേസ് ആപ്പ്. എന്നാൽ ഈ ആപ്പിൽ കളിച്ചവർക്കെല്ലാം 'ആപ്പ്' കിട്ടാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. 
 

Video Top Stories