ക്രോസ് ഓവര്‍ സെലേറിയോ വൈകും; പ്ലാന്‍ ബിയുമായി മാരുതി

ഇന്ത്യന്‍ നിരത്തുകളില്‍ വാഹനം പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വൈറലായിരുന്നു. ഹാച്ച് ബാക്കില്‍ നിന്നു മാറി ക്രോസ് ഓവര്‍ രൂപത്തില്‍ എത്തുന്ന വാഹനത്തിനായി വിപണി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു,
 

Video Top Stories