ആമസോണ്‍ കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോള്‍ ശത്രുത മറന്ന് ഒന്നായ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങള്‍

ദശകങ്ങളായി പോരാടിയിരുന്ന കയാപോ, പനാരെ എന്നീ രണ്ട് ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളാണ് ആമസോണിനായി നിലവില്‍ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഒരു ശത്രു മാത്രമേ തങ്ങള്‍ക്കുള്ളൂവെന്നും അത് ബ്രസീല്‍ പ്രസിഡന്റ് ജെയ്ര്‍ ബോള്‍സനാരോയെന്നുമാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്.
 

Video Top Stories