സ്ത്രീയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റ വഴിയേ ഇവിടെയുള്ളൂ, ആര്‍ത്തവം ഇല്ലാതാക്കുക

ആര്‍ത്തവത്തിന്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ നിര നീളുകയാണ്. ജോലി സ്ഥലത്തും ഇപ്പോള്‍ വില്ലനാകുകയാണ് ആര്‍ത്തവം.
 

Video Top Stories