പിണറായി സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭരണത്തില്‍ കൊലപാതകവും അക്രമവും കൂടുന്നോ കുറയുന്നോ?

2016ല്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം കേരളത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന നില എങ്ങനെയാണ്? കൊലപാതകങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ കൂടുകയായിരുന്നോ? ക്രൈം റെക്കോര്‍ഡ്‌സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളറിയാം

Video Top Stories