അന്നും ഇന്നും കൂട്ട് അക്രമം; മനുഷ്യന്റെ മാറാത്ത മനോഭാവം

ആദികാലങ്ങളില്‍ വേട്ടയാടി ജീവിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വികര്‍. അന്നുമുതല്‍ ആക്രമണോത്സുകത മനുഷ്യരിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
 

Video Top Stories