ലോകത്ത് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ആദ്യ രാജകുടുംബാംഗം മരിച്ചു

കൊവിഡ് ബാധിച്ച് സ്പാനിഷ് രാജകുമാരി മരിയാ തെരേസ മരിച്ചു. ലോകത്ത് ആദ്യമായി കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന  രാജകുടുംബാംഗം കൂടിയാണ് ഇവർ.
 

Video Top Stories