'മകൾക്കൊപ്പം ലൈംഗികബന്ധത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വന്നു'; പിതാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍, ലോകം ഞെട്ടിയ ക്രൂരത

അച്ഛന്റെ ഏഴ് മക്കളെ പ്രസവിക്കേണ്ടി വന്ന എലിസബത്ത് ഫ്രിറ്റ്‌സ് എന്ന സ്ത്രീയുടെ കഥ മനസാക്ഷിയെ തന്നെ മരവിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്വന്തം അച്ഛന്‍റെ ഏഴു മക്കളെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു എലിസബത്ത്. ഒരുപക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാകാത്ത ഒന്നായിരുന്നു നീണ്ട 24 വർഷം ആ വീട്ടിൽ നടന്നിരുന്നത്.

Video Top Stories