പാമ്പുകളില്‍ ഏറ്റവും അപകടകാരികള്‍ ഇവയാണ്...

പലതരം പാമ്പുകള്‍ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവയില്‍ ഏതാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരിയെന്ന് അറിയുമോ? അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഡോ ദിലീപ് കുമാര്‍.

Video Top Stories