'കൊറോണ ഒരു തമാശയല്ല,ദയവായി മനസിലാക്കൂ'; അഭ്യർത്ഥനയുമായി ടിക്ക് ടോക്ക് താരം

തന്റെ വീഡിയോക്ക് താഴെ വരുന്ന കമന്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊറോണയുടെ പേരിലുള്ള തമാശകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടിക്ക് ടോക്ക് താരം ബ്ലെയ്ക്ക് യാപ്പ്. ബ്ലെയ്ക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിഡിയോകൾക്കു താഴെ 'ഇവൻ ചൈനക്കാരനല്ലേ, ഇവനെ തിരിച്ചയക്കൂ' 'അയ്യോ,കൊറോണ. ഓടിക്കോ' എന്നെല്ലാമാണ് ആളുകളിടുന്ന കമന്റുകൾ.

Video Top Stories