ടയറില്‍ നൈട്രജന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു; ഗുണവും ദോഷവും ഇതാണ്‌

പെട്രോള്‍ പമ്പുകളില്‍ സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന വായുവും പ്രത്യേകം പണം കൊടുത്ത് നിറയ്ക്കുന്ന നൈട്രജനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്


 

Video Top Stories