ചൈനയ്‌ക്കെതിരേ കൂടുതൽ നടപടികൾക്ക് അമേരിക്ക

ചൈനയ്‌ക്കെതിരേ വീണ്ടും നടപടികൾക്കൊരുങ്ങുന്നതായി വൈറ്റ് ഹൗസ്. എന്നാൽ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ്  സ്വീകരിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. 

Video Top Stories