വണ്ടി വേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യക്കാര്‍, അമ്പരന്ന് കമ്പനികള്‍

കോടികള്‍ മുടക്കി മോദിയുടെ മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ രാജ്യത്ത് എത്തുന്നു. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വിപണി പറഞ്ഞാല്‍ എന്താകും

Video Top Stories