ഹാന്റ വൈറസ് ബാധയുടെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഇവയാണ്

കൊവിഡ് 19 വൈറസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ചൈന ഏറെക്കുറെ മോചനം നേടുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ പുതിയൊരു വൈറസ് ബാധ ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

Video Top Stories