ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികൾ പെരുകുന്നു; തിരുവനന്തപുരം സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിലേക്കോ?

ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തലസ്ഥാന നഗരി വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായ രണ്ട് കൊവിഡ് മരണങ്ങളിലും ഇതുവരെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. 

Video Top Stories