'കൊവിഡ് 19 വൈറസ് അല്ല, ബാക്‌ടീരിയ ആണ്'; പ്രചാരണം സത്യമോ?

'കൊവിഡ് 19 വൈറസ് അല്ല, ബാക്‌ടീരിയ ആണ്'; പ്രചാരണം സത്യമോ?
സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്

Video Top Stories