സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേരില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ വേര്‍തിരിവ് ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ

എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ.ഡിജിറ്റല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പരമ്പരാഗത രീതിക്ക് പകരമാകരുതെന്നും പിബി.


 

Video Top Stories