കലാപകാരികള്‍ അഴിഞ്ഞാടിയപ്പോള്‍ ജീവനുംകൊണ്ട് ഓടിയവര്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ട കാഴ്ച്ച

വിടും കടയും അവര്‍ തീയിട്ടപ്പോള്‍ മക്കളെയുകൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപെടുകയല്ലാതെ ഇവര്‍ക്ക് മറ്റ് വഴി ഇല്ലായിരുന്നു


 

Video Top Stories