ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കടുത്ത ചൂട് തുടരുന്നു

ശക്തമായ ചൂടിലും വരൾച്ചയിലും കുഴങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യ. ദില്ലിയിൽ വരുംദിവസങ്ങളിലും താപനില 48 ഡിഗ്രിക്കും മുകളിലായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചു. 

Video Top Stories