കൊവിഡ് 19; തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും കേസുകൾ 9000 കടന്നു

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേക്ക്. മുന്നൂറിനടുത്താണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന മരണ നിരക്ക്. 

Video Top Stories