'കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ട്'; കേസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം

2012 ലെ കടൽക്കൊലക്കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം. ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ പറഞ്ഞു.

Video Top Stories