ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോദി ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി ജോര്‍ജ് സോറോസ്

ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്, ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലെന്ന് എക്കണോമിസ്റ്റ് മാഗസീന്‍ 


 

Video Top Stories