പിന്തുണച്ചവരെയും അല്ലാത്തവരെയും ഒപ്പം നിര്‍ത്തണം;ഇത് എല്ലാവരുടെയും സര്‍ക്കാരെന്ന് മോദി

2014 അധികാരത്തില്‍ ഏറിയ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇത്തവണത്തേത് എന്ന സന്ദേശം നല്‍കാനാണ് മോദി പ്രസംഗത്തില്‍ ഉടനീളം ശ്രദ്ധിച്ചത്

Video Top Stories