ഗുജറാത്ത് കലാപ കേസില്‍ മോദിക്ക് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ്

2014 നാനാവതി കമ്മീഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നില്ല. കലാപം ആസൂത്രതമല്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു

Video Top Stories