പാര്‍ലമെന്റ് ക്യാന്റീനില്‍ സസ്യഹാരം മാത്രമായേക്കും, കരാര്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്

പാര്‍ലമെന്റിലെ ക്യാന്റീനില്‍ സസ്യഭക്ഷണം മാത്രമാക്കാനും ഭക്ഷണവിതരണ കരാര്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കാനും നീക്കം. സസ്യാഹാര വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കരാറിനുള്ള അവസാന പട്ടികയിലുള്ളത്.
 

Video Top Stories