റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മോടി കൂട്ടാന്‍ 'പരശുരാമ'യും

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മോടി കൂട്ടാന്‍ 'പരശുരാമ'യും.ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന വിന്റേജ് ഡകോട്ട DC-3 വിമാനം രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് സമ്മാനിച്ചത് രാജ്യസഭാ എംപി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്. 

Video Top Stories