വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ദില്ലിയിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ മരണം ഏഴായി; ആളുകള്‍ ആയുധങ്ങളുമായി സംഘടിക്കുന്നു, ദൃശ്യങ്ങള്‍


ദില്ലിയിലെ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. വടക്കന്‍ ദില്ലിയിലെ കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വ്യാപിക്കുകയാണ്. കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ആയുധങ്ങളുമായി സംഘടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ദില്ലിയില്‍.

Video Top Stories