ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെ 7 ജില്ലകളില്‍ ഒരുമാസം കടുത്ത നിയന്ത്രണം


ഈ പ്രദേശങ്ങള്‍ അടഞ്ഞു കിടക്കും, ഗതാഗതം ഉണ്ടാകില്ല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല . കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്
 

Video Top Stories