മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു; ഇനി ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് കരുത്തേറും


ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിആര്‍ഡിഒ വികസിപ്പിച്ച മാന്‍ പോര്‍ട്ടബിള്‍ ആന്റി ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈല്‍ സംവിധാനം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഈ മിസൈല്‍ സംവിധാനം വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ആന്റി ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈല്‍ വിഭാഗത്തിലെ മൂന്നാം തലമുറ ആയുധമെന്ന ആവശ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി തയ്യാറാക്കിയതാണിത്.

Video Top Stories