ബ്രിട്ടനിലെ ചാള്‍സ് രാജകുമാരന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

അടുത്ത കിരീട് അവകാശിയായ ചാള്‍സ് രാജകുമാരന്‍ ഇപ്പോള്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുകയാണ്.

Video Top Stories