ബോള്‍ഡായി നില്‍ക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചത് ഡബ്ല്യുസിസി

ഡബ്ല്യുസിസി മൂന്നാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ സംഘടനയ്‌ക്കൊപ്പം തുടക്കം മുതലുള്ള പത്മപ്രിയ സംസാരിക്കുന്നു, ഡബ്ല്യുസിസിയുടെ രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ നേട്ടങ്ങളും അത് വ്യക്തിജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും.

Video Top Stories