സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1211 പേർക്ക് കൊവിഡ്

തിരുവനന്തപുരത്ത് 292 പേർക്കടക്കം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 1211 പേർക്ക് കൊവിഡ്. 970 പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗമുക്തി.

Video Top Stories