കേരളത്തില്‍ 1400 തടവുകാര്‍ പുറത്ത്, പരോള്‍ വ്യവസ്ഥ ഉദാരമാക്കി ജയില്‍ വകുപ്പ്

parole kerala jail
Apr 9, 2020, 12:52 PM IST

കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 1400 തടവുകാര്‍ ജാമ്യത്തിലും പരോളിലും പുറത്തിറങ്ങി. പരോള്‍ ഇനിയും ഉദാരമാക്കുമെന്ന് ജയില്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 50 വയസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീ തടവുകാര്‍ക്കും 60 വയസ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷ തടവുകാര്‍ക്കും പരോള്‍ നല്‍കണമെന്ന് ശുപാര്‍ശയുണ്ട്.
 

Video Top Stories