വേങ്ങൂരിലെ നാട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രമായി മാറിയ കുതിര

രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ റോഡരികില്‍ ഒരു ഉഗ്രന്‍ കുതിര . ഉടമസ്ഥരായി ആരും ഇല്ലത്തതിനാല്‍ അതിപ്പോള്‍ നാട്ടകാരുടെ മൊത്തം കുതിരയായി 

Video Top Stories