ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ചെറുത്തുനില്‍പ്പിന് ഒപ്പം നടന്ന്, വിജയത്തിനും സാക്ഷിയായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്

നല്ല വെള്ളത്തിനും വായുവിനും വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമം നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് കോഴിക്കോട് മാവൂര്‍ ഗ്രാസിം വിരുദ്ധസമരം. ഒരുപാട് നാള്‍ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനും ഒടുവിലത്തെ വിജയത്തിനും സാക്ഷിയായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. കാണാം 'കാല്‍നൂറ്റാണ്ട്'..
 

Video Top Stories