ചികിത്സക്ക് എത്തിയ കാന്‍സര്‍ രോഗിക്ക് രോഗമില്ലെന്നും ഉണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്;ലാബ് വിവാദത്തില്‍


കാന്‍സര്‍ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കാന്‍സര്‍ ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയത് ഇതേ ലാബിന്റെ കോട്ടയത്തെ ശാഖയാണ് 

Video Top Stories