'അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് കിറ്റുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു'; കരുവാരക്കുണ്ടിലെ വാര്‍ത്തയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി

വയനാട്ടില്‍ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത അതിഥി തൊഴിലാളി സംഘത്തിന് സ്മൃതി ഇറാനി ഇടപെട്ട് ആഹാരം എത്തിച്ച വാര്‍ത്തയോട്  പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. കരുവാരക്കുണ്ടിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ 25 കിറ്റുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാമെന്ന പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സ്വയം പാചകം ചെയ്യാമെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം യോജിപ്പോടെ തന്നെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Video Top Stories