ബാലഭാസ്‌ക്കറിന്റെ അപകടത്തിന് പിന്നില്‍ ഗുണ്ടകളോ ?

ആദ്യം സാധാരണ അപകടം എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ബാലഭാസ്‌ക്കറിന്റെ മരണം, പിന്നീട് കൊലപാതകമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എത്തി നില്‍ക്കുന്നു. യഥാര്‍ത്തത്തില്‍ എന്താകും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ?ബാലഭാസ്‌കറിന്റെ അപകട മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി 'ഒരു കഥയും ഏഴു നുണക്കഥകളും' കാണാം.

https://www.youtube.com/watch?v=GZLIkUbvLGU&t=600s&fbclid=IwAR3fY7zPkRR-5kL_Hn03wSzEBhPyyxvZ2OtgFl93n3SJIWxe_BR0n20XLL4

Video Top Stories