കേരളത്തിൽ കൊവിഡ് വ്യാപനം കൈവിട്ട നിലയിലേക്കോ?

രാജ്യത്ത് ആകെ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളിൽ 4.74% രോഗികളും കേരളത്തിലെന്ന് കണക്കുകൾ. കേരളത്തിന്റെ രോഗമുക്തി നിരക്ക് 69.8% മാണ്.  

Video Top Stories