രാജമല ദുരന്തം; മരണസംഖ്യ വീണ്ടും ഉയരുന്നു

രാജമലയിലെ ദുരന്തത്തിൽ ഇന്ന് 16 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ പ്രയാസകരമാകുന്നുണ്ട്. 
 

Video Top Stories