കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് കാലുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാകും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രണവ് പറയുന്നു

'മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഷെയ്ക്ക് ലെഗ് കൊടുത്തതിന്റെ ചൂട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് കാലില്‍' ആ ചിത്രത്തോടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ താരമാണ് പ്രണവ്


 

Video Top Stories