പാലാരിവട്ടം പാലം പുനര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഡിഎംആര്‍സി ഇല്ല


പാലാരിവട്ടം പാലം പുതുക്കി പണിയാനുള്ള ചുമതല സര്‍ക്കാര്‍ ഡിഎംആര്‍സിയെ ആണ് ഏല്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്

Video Top Stories