നെല്‍കൃഷിക്ക് കീടനാശിനി തളിക്കാനായി ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലെ കര്‍ഷകര്‍


ഒരേക്കര്‍ കൃഷിയില്‍ വളപ്രയോഗത്തിന് 10 മിനുട്ട് മതി .800 രൂപയാണ് വാടകയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്


 

Video Top Stories