നവകേരള നിര്‍മ്മാണം; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഇ ശ്രീധരന്‍

പ്രളയാനനന്തര പുനരധിവാസത്തിലും നവകേരള നിര്‍മ്മിതിയിലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഇ ശ്രീധരന്‍. പ്രളയമുണ്ടായ സാഹചര്യവും പ്രളയശേഷമുള്ള സ്ഥിതിഗതിയും പഠിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജന്‍സിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഇ ശ്രീധരന്‍ പറഞ്ഞു. 


 

Video Top Stories