രാജമല ദുരന്തം; അഗ്നിശമന സേനാംഗത്തിന് കൊവിഡ്

രാജമലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനാംഗത്തിന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നെത്തിയ 25 അംഗ സംഘത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വിട്ടു. 

Video Top Stories