കേരളത്തിന്റെ തീരത്ത് നിന്നും മത്തി തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറവ് മത്തി ലഭിച്ചത് ഇത്തവണയാണ്.എല്‍ നിനോ കാരണം കടലില്‍ ചൂട് കൂടുന്നത് കാരണമാകുന്നതായി വിദഗ്ധര്‍

Video Top Stories